Beta Premium

22/02/2022
TIN TỨC KHÁC
22/02/2022
Số phòng:
2-3 phòng
Chi phí:  3 tỷ/ phòng
Diện tích 300 sqm (10x30)
Số chỗ 240 chỗ
Thị trường Với diện tích và vốn đầu tư thấp rất phù hợp với các khu vực huyện, lị, tỉnh, thành phố nhỏ. Phù hợp các bạn trẻ, học sinh, sinh viên và người thu nhập trung bình.
21/04/2022
Số phòng:
3-8 phòng
Chi phí:  5 tỷ/ phòng
Diện tích 500 sqm (14x30)
Số chỗ >360 chỗ
Thị trường Thiết kế rạp trẻ trung, năng động phù hợp với đối tượng, khán giả trẻ, sinh viên, người có thu nhập khá.
Tìm kiếm