Beta Lite

22/02/2022
TIN TỨC KHÁC
21/04/2022
Số phòng:
3-8 phòng
Chi phí:  5 tỷ/ phòng
Diện tích 500 sqm (14x30)
Số chỗ >360 chỗ
Thị trường Thiết kế rạp trẻ trung, năng động phù hợp với đối tượng, khán giả trẻ, sinh viên, người có thu nhập khá.
22/02/2022
Số phòng:
3-5 phòng
Chi phí:  6 tỷ/ phòng
Diện tích 500 sqm (14x30)
Số chỗ >300 chỗ
Thị trường Thiết kế rạp sang trọng, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu khán giả. Phù hợp ở thành phố lớn
Tìm kiếm