Văn phòng Hà Nội (trụ sở chính)  

Địa chỉ:   Số 2 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:      1900 636807

Email:               phongmarketting@betamedia.vn

 

Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ:  TSA Building, 25A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:      1900 636807

Email:               phongmarketting@betamedia.vn

Liên hệ hợp tác

Mr. Bách        - Franchise Director

Điện thoại:      +84 81 809 1118

Email:               bachtx@betagroup.vn

Liên hệ với chúng tôi

Tìm kiếm