Lĩnh vực
Viện kinh doanh Crimson
Viện Kinh doanh Crimson (CBI) được thành lập với sứ mệnh: “Mang lại thay đổi trong tư duy kinh doanh của các nhà quản lý Việt cả về lượng và chất”.  Khóa học Mini-MBA sử dụng phương pháp Case Method độc đáo từ trường Harvard, hướng đến những người trẻ, các nhà quản lý có mong muốn phát triển kỹ năng, hình thành tư duy và thói quen lãnh đạo từ kinh nghiệm thực chiến của những quản trị gia hàng đầu. 
THÀNH LẬP BỞI HARVARD ALUMNI
Sau khi tốt nghiệp MBA tại Harvard Business School, Viện trưởng Minh Beta trở về Việt Nam khởi nghiệp và hiện thực hoá giấc mơ đưa tinh hoa quản trị thực chiến từ Harvard về Việt Nam bằng cách thành lập Viện Kinh doanh Crimson. 
PHƯƠNG PHÁP CASE METHOD TỪ HARVARD

Chương trình Mini-MBA sử dụng phương pháp học độc đáo được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Harvard từ năm 1921 - Case Method, được công nhận là phương pháp đào tạo hiệu quả hàng đầu trong việc truyền tải kiến thức, kinh nghiệm và xây dựng tư duy cho học viên. 

Lớp học được dẫn dắt bởi đội ngũ Giảng viên đã tốt nghiệp MBA tại Harvard Business School hoặc Top 20 trường Đại học trên thế giới và có kinh nghiệm kinh doanh thực chiến.   

TÀI LIỆU TỪ HARVARD BUSINESS PUBLISHING
Khóa học sử dụng giáo trình và tài liệu bản quyền  từ Harvard Business Publishing, nội dung trong chương trình được Việt hoá hoàn toàn, trao cho người Việt cơ hội làm chủ kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh quốc tế. 
title
Tìm kiếm