2! Sài Gòn – Sự kiện ghi dấu sự chuyển mình của Beta Group

Sự kiện "2! Sài Gòn"được xem là cột mốc đánh dấu sự phát triển của Beta Group tại Tp.Hồ Chí Minh.

Beta Group: Sự tử tế là bệ phóng để những giá trị tốt đẹp lan toả mạnh mẽ

Beta Group: Sự tử tế là bệ phóng để những giá trị tốt đẹp lan toả mạnh mẽ

Tìm kiếm